094.8287.810

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 300-500KG

    • Mã sản phẩm: CTP-DVH 01
    • Nhà sản xuất: CÔNG TY TÀI PHÁT
    • Bộ chỉ thị: DI28SS-JAPAN
    • LIÊN HỆ : 0948 287 810 (M.Phố)