094.8287.810

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 300-500KG

  • Mã sản phẩm: CTP-DVH 01
  • Nhà sản xuất: CÔNG TY TÀI PHÁT
  • Bộ chỉ thị: DI28SS-JAPAN
  • LIÊN HỆ : 0948 287 810 (M.Phố)

   

  CAN TÀI PHÁT