094.8287.810

CÂN LƯU DỮ LIỆU TP

    • Mã sản phẩm: TPCDL01
    • Nhà sản xuất: Công ty Cân điện tử – Tự động hoá Tài Phát
    • LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 02862 740 224 – 0948 287 810 
    CAN TÀI PHÁT